Bractwo Rowerowe od wielu miesięcy toczy bój z urzędnikami, którzy uparli się budować drogi rowerowe z kostki.
Poniżej przedstawiamy kilka powodów, dla których na nawierzchnię ścieżek należy stosować masy bitumiczne, a nie kostkę brukową.

1. Asfalt jest dużo tańszy, cena położenia 1m² asfaltu wynosi 31,50 zł w tym:

 • wykonanie koryta głębokości 10 cm - 3,50 zł/m²
 • podbudowa z kruszywa grubości 8 cm - 12 zł/m²
 • nawierzchnia z asfaltobetonu grubości 3 cm - 16 zł/m²

 • Źródło: "AS" Sp. z o.o. Radom, ul. Kozienicka 70
  Cena samej kostki - czerwonej, niefazowanej o grubości 8 cm - bez korytowania, podbudowy oraz położenia wynosi 34 zł/m²
  Źródło: "Jadar PTE" Radom, ul. Warszawska 126.

  Dane za rok 2005.

  Z porównania tego jednoznacznie wynika, że nawierzchnia z kostki jest znacznie droższa w realizacji niż nawierzchnia asfaltowa. W tym miejscu zauważyć należy, że stosownie do art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Nie ulega wątpliwości, iż stosowanie na drogach rowerowych, zamiast nawierzchni bitumicznej, droższej w realizacji i charakteryzującej się niższymi walorami użytkowymi nawierzchni z kostki betonowej, nie ma jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia i stanowi rażące naruszenie dyrektywy wynikającej z przywołanego przepisu.

  2. Jak wynika z raportu Umwelt - und Prognose - Institut e.V. "UPI-Bericht 41" rowerzysta poruszający się po nawierzchni z kostki napotyka opory toczenia o 30% (dotyczy kostki bezfazowej) lub o 40% (dotyczy kostki fazowanej) większe niż w przypadku nawierzchni asfaltowej.

  3. Argument, że kostka zapewnia dostęp do infrastruktury podziemnej, nie jest przekonujący. Infrastruktura taka nie jest własnością miasta. Za rozbiórkę nawierzchni i przywrócenie jej do stanu poprzedniego płacą właściciele infrastruktury. Miasto nie ma obowiązku ułatwiać im życia kosztem dobra mieszkańców.

  4. Wbrew temu, co twierdzą urzędnicy, maszyny do układania nawierzchni asfaltowych o szerokości 2 m są w Polsce dostępne. Zresztą nie jest to sprawą urzędników, bo o sprzęt ma się starać uczestnik przetargu, a nie zleceniodawca.

  5. Ministerstwo Infrastruktury oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zalecają stosowania kostki na drogach rowerowych.

  6. Asfalt na podbudowie jest trwalszy.

  7. Asfalt trudniej ukraść.

  8. Argument jakoby nie można było budować dróg z asfaltu nad gazociągami jest nieprawdziwy. Nie ma takiego przepisu!
  Jest za to rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) "umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą (...) nie może przyczyniać się do (...) zmniejszenia wartości użytkowej drogi".

  9. Dobre przykłady:

 • Gdańsk
 • Graz
 • Londyn
 • Radom
 • Szczecin

 • "Ścieżka nie musi być równa jak lotnisko, im więcej nierówności tym przejazd staje się bardziej atrakcyjny"
  mgr inż. Marek Pokorski prezes Miejskiej Spółki Wodnej w Radomiu.
   
     Warszawa

  Warszawa  Warszawa

  Gdańsk, al. Grunwaldzka - asfaltowa droga rowerowa a w niej studzienka kanalizacyjna.
  Gdańsk, al. Grunwaldzka - asfaltowa droga rowerowa a w niej studzienka gazowa.

  Powrór do strony głównej
  | bractwo | wyprawy bractwa | turystyka | przyjazne miejsca | szprychy i linki | kontakt | powrót do strony głównej |