English Fran�ais Deutsch Espanol Italiano Russkij


ZAMIAST 1000 SŁÓWZŁOTE MYŚLI oraz OBIETNICE RADOMSKICH URZĘDNIKÓW

"...Dopiero niedawno został uzupełniony - mówi Tatiana Bujanowska, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Ścieżka przy nowej Maratońskiej ma powstać jeszcze tego lata [2006]..."
Źródło: Gazeta Wyborcza 5 VII 2006

DROGI ROWEROWE W RADOMIU


Aktualności

2015-06-04

Ruszyły konsultacje dotyczące zmian na ulicach Traugutta, Narutowicza i Moniuszki (szczegóły >>>). Według urzędników korekty mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu (w tym szczególnie pieszych i rowerzystów), ograniczenie występowania punktów kolizyjnych oraz likwidację występujących dotychczas w tym rejonie barier architektonicznych. Zgadzamy się z tymi założeniami lecz jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach.Dlatego przygotowaliśmy uwagi do koncepcji i chcemy Was zachęcić do ich wysłania. W tym celu przygotowaliśmy już wypełniony formularz, który - jeśli zgadzacie się z naszymi propozycjami - wystarczy pobrać i wysłać na adres: konsultacje@umradom.pl

 

>>> WNIOSEK DO POBRANIA >>> (pdf, 1,92 MB)


Pamiętajcie: konsultacje potrwają do 12 czerwca 2015 roku!

 

Poniżej przedstawiamy treść wniosku:

1. Rozwiązania dla ruchu rowerowego można zrealizować mniejszymi nakładami i z większymi korzyściami. Z uwagi na skomplikowanie układu proponowanych przez MZDiK przejazdów projekt należy uprościć wraz ze zmniejszeniem liczby punktów kolizji o co najmniej 1 dla każdej relacji. Unikniemy przez to zbędnych konfliktów z kierowcami i pieszymi oraz skrócimy czas pokonania skrzyżowania. Ponadto moja propozycja uwzględnia istotną kwestię jazdy rowerzystów w prawo z ul. Moniuszki w ul. Narutowicza, jak również włączenie się do ruchu rowerzystów, którzy chcą skręcić z ul. Traugutta w lewo na skrzyżowaniu z ul. Narutowicza. Wpisuje się również w główną trasę łączącą Ustronie z centrum zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom”. Ponadto jest zgodne z pierwotnymi planami przebudowy skrzyżowania Narutowicza - Traugutta - Piłsudskiego - Kościuszki. Wnoszę również o wyznaczenie krótkiego pasa rowerowego, który umożliwi rowerzystom jadącym od strony MOSiRu i skręcającym w kierunku ul. Traugutta zmianę pasa na zewnętrzny na ul. Traugutta tuż za skrzyżowaniem.

2. Lokalizacja proponowanego przystanku w kierunku śródmieścia jest optymalna, jednak w kierunku dworca kolejowego powinna ulec korekcie. Wyznaczenie go przed wjazdem na parking BGŻ oraz w sąsiedztwie drogi dla rowerów komplikuje sytuację ruchową w tym rejonie dla wszystkich uczestników ruchu – pieszych, rowerzystów, samochodów i samych autobusów linii 5, zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego. Jednocześnie z przyczyn dostępności nie mogą zatrzymać się na nim autobusy linii jadących od katedry w kierunku dworca kolejowego - 3, 10, 14 i 19. Dlatego proszę o przesunięcie przystanku tuż za skrzyżowanie Traugutta - Mickiewicza - Waryńskiego (w miejsce obecnych kilku miejsc parkingowych). Moja propozycja jest zgodna zarówno z zasadami dotyczącymi lokowania przystanków za skrzyżowaniami jak i z zasadą odległości międzyprzystankowej w śródmieściach (przystanek Sienkiewicz / katedra oddalony jest o 400 metrów od ww. skrzyżowania). W zasadniczy sposób polepszy się również dostępność ulicy Waryńskiego, jak i zwiększy liczbę linii zatrzymujących się w tym rejonie, co również wpłynie na stworzenie nowych możliwości wyboru linii dla mieszkańców. Takie umiejscowienie przystanków jest zgodne z wieloletnimi postulatami społecznymi, jest również najbardziej optymalne pod kątem ruchowym i dostępności komunikacji.

3. Jako komplementarne z projektem poprawy sytuacji wszystkich uczestników ruchu postuluję wyznaczenie przejścia dla pieszych na kierunku Planty – Śródmieście w zamian za likwidowane przejście, co znacząco skróci drogę pieszym w kierunku śródmieścia z rejonu osi komunikacyjnej Plant i w przeciwieństwie do likwidowanego przejścia, stworzy znaczące ułatwienia dla mieszkańców. Na połączeniu chodnika biegnącego wzdłuż budynku Traugutta 31/33 z ul. Jaracza/Solskiego proponuję stworzenie łagodnej pochylni zamiast schodów na całej szerokości. Już dziś, większość pieszych korzysta z istniejącej pochylni zamiast schodów. Tym samym niepotrzebne będzie odgięcie drogi rowerowej na wysokości salonu PZU.

4. W ramach tego zadania zwracam uwagę na stan schodów i podjazdu dla wózków przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Narutowicza / Kościuszki. Wnoszę o likwidację w tym miejscu schodów na rzecz łagodnego spadku. Na przejściu wzdłuż ulicy Narutowicza proszę o obniżenie krawężników do wymaganej w Radomiu wysokości równej 0 cm. Z uwagi na charakter zabudowy śródmiejskiej proponuję zastosować czarne, stylizowane słupki zamiast ocynkowanych barierek, czy słupków biało-czerwonych.

W związku z powyższym wnioskuję o przyjęcie do prac projektowych wariantu przedstawionego na rysunku poniżej. Skrzyżowanie jest dużo czytelniejsze dla wszystkich użytkowników, zwiększa się też bezpieczeństwo, zwłaszcza niechronionych uczestników ruchu.

Radom. Głosuję za zmianami na ul. Traugutta według koncepcji Bractwa Rowerowego

Większy rysunek >>>

Książka 'Radom-Jerozolima. Pielgrzymka Bractwa Rowerowego' - już w sprzedaży >>>

Stojaki roweroweZnasz miejsce, gdzie warto postawić taki stojak?
Napisz do nas, pomożemy Ci przekonać dyrektora szkoły, banku czy właściciela kawiarni do zainwestowania w takie urządzenie.Pomoc techniczna, cennik oraz zamówienia:
PPUH CHEMOREMONT sp. z o.o.
ul. Tokarska 3
26-600 Radom
tel. 606 393 718


CZY WIESZ ŻE ...

DLA PRZEWIEZIENIA KOLEJĄ W CIĄGU GODZINY 33 000 PASAŻERÓW WYSTARCZY PAS TERENU O SZEROKOŚCI 5 M.
czytaj więcej »

| bractwo | pisma | wyprawy bractwa | forum | turystyka | przyjazne miejsca | szprychy i linki | stojaki na rowery | kontakt |
| powrót do strony głównej | dodaj do ulubionych |