English Fran�ais Deutsch Espanol Italiano Russkij


ZAMIAST 1000 SŁÓWZŁOTE MYŚLI oraz OBIETNICE RADOMSKICH URZĘDNIKÓW

"Ścieżka nie musi być równa jak lotnisko, im więcej nierówności tym przejazd staje się bardziej atrakcyjny"
mgr inż. Marek Pokorski prezes Miejskiej Spółki Wodnej.
Źródło: Rozmowa w Urzędzie Miejskim na temat kostki na drodze rowerowej wzdłuż al. Chrobrego 9 IX 2004

DROGI ROWEROWE W RADOMIU


Aktualności

2005-01-06
KOSTKA BETONOWA TYLKO W WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH. Odpowiedz Ministerstwa Infrastruktury na pytania skierowane przez dziennikarkę Życia. Co na to nasi włodarze?

Kraków, 5.01.2005 r.
Odpowiedzi na pytania skierowane do Ministerstwa Infrastruktury z redakcji "Życia" w sprawie ścieżek rowerowych:

1. ILE JEST W POLSCE KM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH?
Rower jest pojazdem o charakterze lokalnym stąd wyznaczaniem i budową tras rowerowych zajmują się głównie samorządy lokalne. W skali kraju nie jest znana sumaryczna długość tras rowerowych. Chcąc zdobyć informacje na ten temat należałoby najpierw wykonać studium i zinwentaryzować infrastrukturę rowerową w Polsce a następnie monitorować proces zmian. Nie jest rozstrzygnięte Kto w Polsce ma się zajmować Europejskimi Trasami Rowerowymi (EuroVelo - European Cycle Route Network).

2. JAKIE SĄ PRZEPISY DOTYCZĄCE BUDOWY ŚCIEŻEK? KTO ZA NIE ODPOWIADA, GDZIE I Z CZEGO POWINNY BYĆ BUDOWANE. CZY PLANOWANE SĄ JAKIEŚ ZMIANY W PRZEPISACH?
Za przepisy dotyczące ścieżek rowerowych w pasach dróg publicznych odpowiedzialne jest Ministerstwo Infrastruktury. Budowa ścieżek rowerowych musi być zgodna z: - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. RP nr 43 z dnia 14 maja 1999 poz. 430 oraz - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) Rozporządzenia te jednak są zbyt ogólne aby można było uwzględnić wszystkie sytuacje. Stąd projektanci i wykonawcy tras rowerowych powinni korzystać z literatury technicznej. Szczególnie godnym polecenia jest normatyw holenderski "Sign up for the bike - design manual for a cycle-friendly infrastructure" CROW record 10/1993) oraz materiały duńskiej Generalnej Dyrekcji Dróg. Zdaniem autorów niniejszego materiału Ministerstwo Infrastruktury powinno uzupełnić obowiązujące warunki techniczne (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. RP nr 43 z dnia 14 maja 1999 poz. 430) o elementy dotyczące ruchu rowerowego lub też opublikować warunki techniczne poświęcone wyłącznie ruchowi rowerowemu. Z uwagi na sztywne zawieszenie roweru dla poprawy komfortu jazdy i ograniczeniu niepotrzebnych wibracji należy zapewnić równość każdej nawierzchni. Z tej racji każda nawierzchnia trasy rowerowej, szczególnie w miastach powinna być bitumiczną lub betonową a nie z płyt i kostek betonowych bo te powodują wibracje i nie gwarantują odpowiedniego komfortu jazdy. Ponadto jest to ważne z uwagi na jednoznaczną identyfikację przez użytkowników: płyty dla pieszych, bitum dla pojazdów, w tym dla rowerów. Tymczasem jednym z polskich błędów jest wyposażanie tras rowerowych w nawierzchnie z płyt i kostek betonowych. Takie nawierzchnie mogą być stosowane w wyjątkowych sytuacjach. W obszarach rekreacyjnych i leśnych nawierzchnie mogą być naturalne ale muszą spełniać ostre kryteria równości.

3. CZY MAJĄ PAŃSTWO DANE N/T DOSTĘPNYCH I WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW Z UNII NA BUDOWĘ ŚCIEŹEK LUB BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DRÓG ZE ŚCIEŻKAMI?
Jak już wyżej podkreślono, infrastruktura rowerowa ma charakter lokalny. Stąd nie ma danych obejmujących wszystkie inicjatywy. Uzyskanie danych o tych inicjatywach wymagałoby wykonania specjalnego studium a następnie monitorowania tych inicjatyw. Znane są autorom niniejszego pisma następujące inicjatywy: - Ukończona budowa międzynarodowej drogi rowerowej ze Szczawnicy (Polska) do Leśnicy (Słowacja) ? fundusz Credo-Phare, inicjator gmina Szczawnica woj. małopolskie; - Wyznakowane szlaki rowerowe na pograniczu Zaolzia - fundusz Credo-Phare; - Najbardziej spektakularny Gdański Projekt Rowerowy finansowany jest między innymi z funduszy GEF (Global Environmental Facility to jest fundusz ONZ), a nie z funduszy UE; - Związek Gmin Babiogórskich zamierza zrealizować magistralę rowerową wokół Babiej Góry korzystając z funduszy unijnych.

Opracował: Główny Specjalista, dr inż. Tadeusz Kopta, Biuro Studiów GDDKiA.
Naczelnik Wydziału, mgr inż. Grzegorz Obara, Biuro Studiów GDDKiA.

Książka 'Radom-Jerozolima. Pielgrzymka Bractwa Rowerowego' - już w sprzedaży >>>

Stojaki roweroweZnasz miejsce, gdzie warto postawić taki stojak?
Napisz do nas, pomożemy Ci przekonać dyrektora szkoły, banku czy właściciela kawiarni do zainwestowania w takie urządzenie.Pomoc techniczna, cennik oraz zamówienia:
PPUH CHEMOREMONT sp. z o.o.
ul. Tokarska 3
26-600 Radom
tel. 606 393 718


CZY WIESZ ŻE ...

KOSZTY SAMOCHODOWEGO SZALEŃSTWA
czytaj więcej »

| bractwo | pisma | wyprawy bractwa | forum | turystyka | przyjazne miejsca | szprychy i linki | stojaki na rowery | kontakt |
| powrót do strony głównej | dodaj do ulubionych |