English Fran�ais Deutsch Espanol Italiano Russkij


ZAMIAST 1000 SŁÓWZŁOTE MYŚLI oraz OBIETNICE RADOMSKICH URZĘDNIKÓW

"...Ustalono, że gminy zinwentaryzują znajdujące się na ich terenach fragmenty ścieżek, przejrzą mapy i we wrześniu [2004] wspólnie wytyczą trasy. Wiceprezydent Nita ma nadzieję, że do tego czasu uda się oddać do użytku trasę rowerową ze skansenu wzdłuż Mlecznej do Lasu Kapturskiego..."
Źródło: Gazeta Wyborcza 6 VII 2004

DROGI ROWEROWE W RADOMIU


Aktualności

2013-02-08
Przedstawiamy odpowiedź PKP PLK na wspólne wystąpienie radomskich stowarzyszeń dotyczące remontu stacji Radom.

Niestety remont nie przewiduje większości naszych propozycji. Szczególnie bulwersuje sprawa nieprzychylenia się do wniosku montażu ruchomych schodów w kierunku osiedle Ustronie, braku połączenia pomiędzy peronem I, parkingiem przydworcowym a budynkiem PKS-u oraz braku zadaszenia peronu I. Niemniej nie poddajemy się, sprawą zainteresujemy władze miasta oraz posłów.

Dla ułatwienia odbioru tekstu nad poszczególnymi odpowiedziami PKP PLK S.A. zamieszczamy nasze postulaty.

W nawiązaniu do pisma z dnia 27 grudnia 2012 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedkłada informacje dotyczące poruszonych tematów w zakresie prac modernizacyjnych na stacji Radom LOT F.

1. Wnosimy o montaż schodów ruchomych po południowej stronie stacji Radom przy wyjściu z tunelu w kierunku osiedla Ustronie. W tym samym miejscu wnosimy o montaż windy dla osób niepełnosprawnych (windy powinny zapewniać możliwość wjazdu elektrycznym wózkiem inwalidzkim oraz wprowadzania do nich rowerów). Obecnie zastosowane rozwiązanie - strome schody - jest niezmiernie uciążliwe dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi przemieszczających się codziennie tunelem dworca. Niefunkcjonalne schody były niejednokrotnie opisywane w lokalnej prasie, np. Echo Dnia, 12 V 2008 „Przeszkoda dla wózków” (zobacz >>>), Echo Dnia 14 II 2012 „Kolejowa droga przez mękę na dworcu PKP w Radomiu” (zobacz >>>)

Ad. 1 W ramach modernizacji przejścia podziemnego, od strony ulicy Domagalskiego w Radomiu przeprowadzony będzie remont schodów. Zostanie zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych z możliwością wjazdu wózka inwalidzkiego. Nie przewiduje się montażu ruchomych schodów.

2. Wnosimy o montaż wind umożliwiających dostanie się osobom niepełnosprawnym na poszczególne perony z poziomu tunelu (windy powinny zapewniać możliwość wjazdu elektrycznym wózkiem inwalidzkim oraz wprowadzania do nich rowerów). Obecnie zastosowane rozwiązanie nie dość, że wydłuża drogę to w wielu przypadkach uniemożliwia dostanie się do pociągu - osoba niepełnosprawna może wjechać wózkiem jedynie drogą techniczną i tylko na peron 1. Proponujemy, aby windy był zlokalizowane po jednej stronie wejść na perony. Po stronie przeciwnej wnosimy o wykonanie podjazdów dla wózków dziecięcych, które jednocześnie pełniłyby funkcję prowadnic umożliwiających wprowadzenie na perony rowerów; 

Ad. 2 W ramach modernizacji peronów nr 1, 2, 3 i przejścia podziemnego, zamontowane będą windy dla osób niepełnosprawnych.
Winda osobowa na peron nr 1 zlokalizowana będzie po lewej stronie przejścia idąc od strony dworca kolejowego, natomiast windy osobowe na perony nr 2 i nr 3 zlokalizowane po prawej stronie przejścia.
Schody na peron nr 1 zlokalizowane po prawej stronie przejścia, natomiast na perony nr 2 i nr 3 schody zlokalizowane po obu stanach przejścia. Schody posiadają dwa spoczniki.

3. Wnosimy o zmianę wysokości peronów z niskich na wysokie (76 cm, 86 cm lub 96 cm nad PGS). Z uwagi na budynek dworca kolejowego wnosimy o rozważenie pomysłu, aby peron 1 był wykonany wg pomysłu: część przy budynku wysokość peronu jak obecnie, część przy torze 7 peron wysoki;

Ad. 3 Wysokość projektowanego peronu nr 1 przydworcowego wynosi 0,55 m, natomiast wysokość projektowanych peronów nr 2 i nr 3 wynosi 0,76 m.

4. Z uwagi na znaczne zawężenie przekroju tunelu (ponad 30%) wnosimy o likwidację znajdujących się tam punktów usługowych. Tunel jest częścią pieszego ciągu komunikacyjnego łączącego największe osiedle w Radomiu z centrum miasta. W przypadku przyjazdu do stacji Radom pociągów o wysokiej frekwencji podróżnych w tunelu panuje ścisk, który zagraża ogólnemu bezpieczeństwu. Komunikację pieszą dodatkowo utrudniają reklamy (potykacze) rozstawiane, mimo braku pozwolenia, przez wynajmujących lokale; 

Ad. 4 Na czas remontu przejścia podziemnego, punkty usługowe będą zlikwidowane. Przejście podziemne na perony stanowi środek trwały Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku - Kamiennej.

5. Wnosimy o wykonanie zadaszenia peronów wg poniżej koncepcji:

  • peron 1 – zadaszenie na części długości peronu (od krańca wschodniego peronu do zachodniego wyjścia z tunel na peron włącznie)
  • peron 2 – zadaszenie na całej długości peronu
  • peron 3 – zadaszenie na całej długości peronu

Wnosimy o zaprojektowanie i wykonanie zadaszenie nawiązującego do architektury zabytkowego budynku dworca kolejowego. Z uwagi na liczbę podróżnych oraz estetykę nie do przyjęcia są wiaty, gdyż nie zapewniają ciągłego przykrycia peronu;

Ad. 5 Projektowana długość peronu nr 1 przydworcowego jednokrawędziowego wynosi 300,00 m. Szerokość peronu nr 1 jest zmienna i wynosi 5,00 m oraz 8,00 m. Na peronie nie przewiduje się zabudowy wiaty peronowej.
Projektowana długość peronów nr 2 i nr 3 wynosi po 400 m. Szerokość peronu nr 2 wynosi 9,20 m, natomiast szerokość peronu nr 3 wynosi 8,70 m. Długość ciągłych wiat peronowych wynosi po 300 m. Wiaty obejmują całą szerokość peronu.

6. W związku z przygotowaniem terenu pod planowany przystanek osobowy pn. Radom ulica Żeromskiego, wnosimy o takie zaprojektowanie układu torowego, aby mogły się tam zatrzymywać pociągi osobowe jadące zarówno z/w kierunku Warki jak i Dęblina. Linia dęblińska obsługuje największe ramię aglomeracji radomskiej - po Pionki, skąd dojazdy do Radomia mają szczególnie duże znaczenie; 

Ad. 6 Projekt modernizacji linii kolejowej nr 8 w obecnej perspektywie realizacji nie przewiduje budowy przystanku osobowego,, ul Żeromskiego" w Radomiu. Układ torowy linii kolejowej nr 8 w lokalizacji planowanego przystanku został tak zaprojektowany, by w przyszłości istniała możliwość budowy peronu wyspowego.
Projekt modernizacji linii kolejowej nr 8 nie przewiduje w tej lokalizacji z przyczyn technicznych połączenia z linią kolejową nr 26 (Radom - Dęblin). Układ geometryczny linii kolejowej nr 26 w lokalizacji planowanego przystanku osobowego „ul. Żeromskiego" uniemożliwia wykonanie połączenia z linią kolejową nr 8.

7. W związku z przebudową i modernizacją peronów wnosimy o dostosowanie ich długości do długości wszystkich składów dalekobieżnych;

Ad. 7 Długość peronów jest zgodna z założeniami i obowiązującymi przepisami.

8. Wnosimy o wybudowanie na peronach poczekalni peronowych wraz z zapleczem
komercyjnym (prasa, przekąski, automaty biletowe);

Ad. 8 Na peronach nr 2 i nr 3 stacji Radom nie przewiduje się budowy poczekalni peronowych.

9. Wnosimy o udrożnienie bezpośredniego dojścia przedłużeniem peronu 1 do parkingu
przydworcowego a dalej do dworca autobusowego;

Ad. 9 Projekt modernizacji linii kolejowej nr 8, nie przewiduje budowy dojścia do parkingu przydworcowego i dworca autobusowego na przedłużeniu peronu nr 1. Dojście do obiektów z terenu peronów stacji Radom zapewnione jest drogą bezpieczną ogólnodostępną.

10. Prosimy o dostosowanie przestrzeni stacji do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących: oznaczenia poziome, oznaczenia krawędzi peronów, listwy prowadzące, grzybki ostrzegawcze, pinezki ostrzegawcze oraz powierzchnie ostrzegawcze; 

Ad. 10 Przewiduje się dostosowanie peronów do potrzeb osób niewidomych i słabo widzących.

11. Wnosimy o montaż nowoczesnych nośników dynamicznej informacji pasażerskiej w tunelu przy wejściach na perony oraz na peronach. Z uwagi na fakt, że z jednej krawędzi peronowej odjeżdżają w zbliżonym czasie dwa pociągi w przeciwnych kierunkach, postuluje się wyposażenie każdego z peronów w cztery pary elektronicznych tablic informacyjnych. Obecnie są to tylko dwie pary tablic, co powoduje zamieszanie informacyjne w sytuacjach wyżej opisanych.

Ad. 11 Projekt budowlany przewiduje zabudowę na terenie peronów i przejścia podziemnego dynamicznej informacji pasażerskiej w ilości zgodnej z potrzebami.

Jednocześnie informujemy, że opracowany jest projekt budowlany modernizacji linii kolejowej nr 8 w obrębie stacji Radom dla wszystkich branż. Projekt budowlany jest opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami, a także z wcześniejszymi uzgodnieniami różnych instytucji. Projekt uzyskał pozytywną opinię oraz posiada niezbędne uzgodnienia. Ogłoszony jest przetarg ograniczony na wybór wykonawcy robót.

Radom. Wyjście z tunelu dwrocowego w kierunku osiedla Ustronie. Schody ruchome potrzebne od zaraz

Książka 'Radom-Jerozolima. Pielgrzymka Bractwa Rowerowego' - już w sprzedaży >>>

Stojaki roweroweZnasz miejsce, gdzie warto postawić taki stojak?
Napisz do nas, pomożemy Ci przekonać dyrektora szkoły, banku czy właściciela kawiarni do zainwestowania w takie urządzenie.Pomoc techniczna, cennik oraz zamówienia:
PPUH CHEMOREMONT sp. z o.o.
ul. Tokarska 3
26-600 Radom
tel. 606 393 718


CZY WIESZ ŻE ...

POŁOWA UCZNIÓW TWIERDZI, ŻE ICH ULUBIONYM ŚRODKIEM DOJAZDU DO SZKOŁY BYŁBY ROWER
czytaj więcej »

| bractwo | pisma | wyprawy bractwa | forum | turystyka | przyjazne miejsca | szprychy i linki | stojaki na rowery | kontakt |
| powrót do strony głównej | dodaj do ulubionych |